Zakelijk


Risico`s horen erbij wanneer u eigenaar van een bedrijf bent c.q. wordt. Toch is het voor u belangrijk om de continuÔteit van uw zaak te waarborgen. Allereerst kan dat worden gedaan door middel van goede beleidsvoering. Maar ook de juiste preventiemaatregelen treffen hoort daar natuurlijk bij.
Diass B.V. helpt u bij het overdragen van risicoís naar andere partijen, zoals verzekeraars. Wij maken eerst een risico- en verzekeringsinventarisatie met betrekking tot uw bedrijf. Verder gaan we alle risicoís die u als bedrijf loopt uitgebreid met u bespreken. Aan de hand van alle verzamelde gegevens gaan wij met u kijken welke risicoís u kunt verminderen door middel van preventie en welke risicoís u dient te verzekeren.

Zakelijke verzekeringen eisen veel maatwerk. Verzekeraars werken namelijk niet met een standaardpremie, omdat er geen dezelfde bedrijven bestaan. Bepalend voor de premie zijn onder andere de aard van uw bedrijf, het aantal personeelsleden, de omzet en de winst.

Zie ook de verzekeringspagina voor alle verzekeringen